HISTORIA    AKTUALNOŚCI    MSZE ŚWIĘTE    DUSZPASTERSTWA                                 DUSZPASTERZE                       KONTAKT
 Parafia Św Krzyża w Rzeszowie - Wydarzenia 2008


ROK Pański 2008
„Bądźmy uczniami Chrystusa”6. I – opłatek Parafialnego oddziału Akcji Katolickiej.

10. I – 6 rocznica śmierci Ks. infułata Walentego Bala. Na uroczystej Mszy św. o g.18.30 zgromadzili się bardzo licznie parafianie, członkowie Róż różańcowych, grup duszpasterskich, rodzina i uczestnicy seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. prałat Jan Młynarczyk z Sandomierza, wychowanek ks. infułata, a kazanie wygłosił Ks. prałat Stanisław Słowik dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

W dniach od 2 do 16 stycznia kapłani odwiedzili parafian z tzw. kolędą. Była to okazja do wspólnej modlitwy i rozmów na bieżące tematy duszpasterskie i kościelne. Parafianie otrzymali pamiątkowe obrazki nowego błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego, który również przebywał w naszym kościele w latach 1660 -1661, modlił się, głosił kazania i był nauczycielem retoryki w I gimnazjum. Kapłani przekazali również informacje o planach koronacji obrazu Matki Bożej Szkaplerznej.

13. I – opłatek dla członków parafialnych grup duszpasterskich: Róże różańcowe, grupa modlitewna, Parafialny Zespół Caritas.

W dniach od 11.I do 18 uczestnicy wieczornych Mszy św. przeżywali nowennę do św. Józefa Sebastiana Pelczara – Patrona diecezji.

2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego – poświęcenie gromnic, dzień modlitw za osoby konsekrowane. Zebrane ofiary przeznaczone zostały na pomoc klasztorom klauzurowym w diecezji: Siostrom Karmelitankom w Rzeszowie i Wizytkom w Jaśle. Akacja katolicka kontynuuje przewodniczenie modlitwie różańcowej: Różaniec fatimski. Z okazji pierwszej soboty miesiąca kapłani odwiedzili chorych. Kandydaci do bierzmowania spotkali się na kolejnej katechezie.

6 lutego – Środa Popielcowa – rozpoczęcie czterdziestodniowego okresu postu i pokuty. Msze św. z posypaniem głów popiołem odbyły się o godzinie 6.30, 7.00, 7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 17.00, 18.30 . Wielka liczba wiernych uczestniczyła we Mszach św. i przyjęła popiół na głowę na znak pokuty. Droga Krzyżowa odbywała się w piątki o g.12.30 i o g.18.00. Gorzkie Żale w niedzielę o g.17.00

14 lutego – wspomnienie św. Walentego; Dzień Imienin ś.p. Ks. inf. Walentego Bala. Uroczysta Msza św. odprawiona została o g.18.30, parafianie licznie w niej uczestniczyli. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ks. Młynarczyk z Sandomierza, Rzeszowianin, a kazanie wygłosił Ks. prałat Stanisław Słowik dyrektor Caritas. Rzemieślnicy branży piekarniczej i cukrowniczej uczcili św. Walentego jako swego Patrona. Po Mszy św. uczestnicy wspólnej modlitwy otrzymali pobłogosławiony bochen chleba.

W tym roku kazania pasyjne głosił Ks. Proboszcz Władysław Jagustyn. Tematy kazań dotyczyły obecności Chrystusa cierpiącego w życiu wspólnoty parafialnej na przestrzeni 38 lat jej historii.
W Wielkim Poście przygotowano kilka serii rekolekcji dla różnych grup.

Rekolekcje świętokrzyskie 2008

18.II – 20.II – rekolekcje ewangelizacyjne, g.19.30 - 21.00 czuwanie modlitewne, śpiew i medytacje z udziałem młodzieży z Ruchu Światło - Życie

22.II – 24.II – rekolekcje organizuje duszpasterstwo tradycji trydenckiej

25.II – 27.II - rekolekcje szkolne dla III LO

27.II – 29.II – rekolekcje szkolne dla I LO

4.III – 6.III – wielkopostne medytacje przy kopii Całunu Turyńskiego – rekolekcje dla studentów i pracowników wyższych uczelni organizuje duszpasterstwo akademickie

9.III – 12.III – rekolekcje parafialne: „Uczeń Chrystusa idzie za swoim Mistrzem”

12.III – 14.III – rekolekcje organizuje Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy „ Nie przyszedłem, aby mi służono, ale abym służył”


Prezydent Miasta Rzeszowa i Komisja ds. Poprawy Estetyki Miasta Rzeszowa składa serdeczne podziękowania całej społeczności parafialnej i ofiarodawcom za podjęte i realizowane prace renowacyjne przy kościele i budynku parafialnym. Dzięki tym pracom finansowanym z ofiar wiernych i przy wsparciu Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego piękno ulicy 3-go Maja staje się świadectwem umiłowania kultury i naszego miasta.W piątek 15 lutego zmarł Ks. prałat Tadeusz Szetela. Przez 35 lat był katechetą we Farze a 19 lat jako emeryt posługiwał w kościele Trójcy Świętej przy ul. Targowej. Przez 57 lat był wiernym i znanym kapłanem. Módlmy się aby Dobry Bóg przyjął go do grona zbawionych w niebie. W testamencie wyraził prośbę, aby nie kupować wieńców i kwiatów. Lepiej pieniądze przeznaczyć dla biednych dzieci. 17 lutego o g.18.00 Msza św. w kościele przy ul. Targowej, w poniedziałek 18 lutego w Farze Msza św. pogrzebowa o g.10.00, Pogrzeb w Grodzisku Strzyżowskim o g.14.00.

2 marca - tzw. Rzeszowskie KAZIUKI, na Mszy św. o g. 9.30 obecna była młodzież polska ze Wschodu studiująca na Uniwersytecie Rzeszowskim, Od g.9.00 do 13.00 przy kilku kościołach Rzeszowa można było nabyć tzw. Kaziukowe piernikowe serca a ofiary przeznaczone zostały na pomoc dla wspomnianych studentów.

4 - 6 marca - rekolekcje dla pracowników wyższych uczelni i studentów. O g.18.30 Msza św. z konferencją a po niej medytacje przy kopii Całunu Turyńskiego.

7 marca - 89 rocznica śmierci płk Leopolda Lisa Kuli, o g.12.00 Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa, z udziałem środowisk kombatanckich, wojska, młodzieży i pocztów sztandarowych ze wszystkich szkół Rzeszowa. Kazanie wygłosił ks. płk Robert Mokrzycki, Dziekan Katedry Polowej WP w Warszawie.

9 - 12 marca – rekolekcje parafialne. Ks. dr Przemysław Drąg

12 marca - w środę, czwartek i piątek na Mszy św. o g.18.30 konferencje rekolekcyjne dla Służby Zdrowia. Zapraszamy pracowników szpitali, przychodni, poradni i innych placówek medycznych. Organizatorem tych spotkań jest Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy oraz duszpasterstwo Pielęgniarek i Położnych.

14 marca – w piątek przed Niedzielą Palmową nabożeństwo Drogi Krzyżowej prowadził Związek Strzelecki Strzelec. W rozważaniach podjęto temat patriotyczny i odpowiedzialności za Polskę dziś.

16 marca - Niedziela Palmowa. na wszystkich Mszach św. poświęcenie palm. O g.12.00 w katedrze spotkanie młodzieży w duchowej łączności z Ojcem świętym. Procesja z palmami będzie od kościoła uniwersyteckiego. Rozpoczęcie spotkania o g.10.30. Zebrane ofiary ze sprzedarzy baranków wielkanocnych przeznaczone zostałyna fundusz pomocy ubogim i chorym w parafii i diecezji.ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE – Obchód Paschy Chrystusa przez udział w Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu.

Wielki Czwartek – godz. 18.oo – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ, Adoracja w Ciemnicy do godz. 22.00

Wielki Piątek – adoracja w Ciemnicy, dzień postu ścisłego, Godz. 15.oo – DROGA KRZYŻOWA, Nowenna do Bożego Miłosierdzia, Godz. 18.oo – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ, Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 23.oo

Wielka Sobota – adoracja przy Grobie Pańskim, Święcenie pokarmów od godz. 9.oo – 15.oo, Godz. 19.oo – Liturgia Wigilii Paschalnej (poświecenie ognia, wody, odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Godz. 6.00 – procesja rezurekcyjna

Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Triduum Paschalnego i złożyli ofiary na kwiaty i dekorację Grobu Pańskiego. Bóg zapłać młodzieży za piękne śpiewy. Bóg zapłać młodzieży ze Związku Strzeleckiego Strzelec za wartę przy Grobie i adorację Pana Jezusa.


W poniedziałek liturgiczne wspomnienie tajemnicy Zwiastowania Pańskiego, przeniesione z 25.III, o g.18.00 złożenie deklaracji i przyjęcie do Ruchu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

2 kwietnia - z okazji III rocznicy odejścia do Domu Ojca Sł. Bożego Jana Pawła II –o g.20.30 na Rynku wielki koncert – zapraszamy w imieniu v organizatorów. W naszym kościele w piątek o g.19.15 program słowno-muzyczny przygotowuje młodzież z Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia im. Jana Pawła II.

26 kwietnia w sobotę Caritas organizuje pielgrzymkę do Łagiewnik. Będzie tam ogólnopolskie spotkanie Caritas. Osoby zainteresowane udziałem w tej pielgrzymce mogą zgłosić się do zakrystii lub kancelarii /zapisy do środy/.

1 maja rozpoczęcie nabożeństw majowych. W niedziele i dni powszednie nabożeństwo odbywało się o godzinie 18.00.

3. V – Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. o g.6.30, 8.00, 9.30, 12.00, 15.00 w jęz. łacińskim, 17.00 i 18. 30 We Farze główna Msza św. o g.11.00 kazanie wygłosił ks. prałat Władysław Jagustyn

9. V – młodzież z III kl. gimnazjum przyjmie sakrament bierzmowania w tym roku w Farze ze względu na małą liczbę kandydatów. Módlmy się o dary Ducha Świętego i wytrwanie w wierze.

4 maja o g.12.15 dzieci z kl. II Szkoły Muzycznej przystąpiły do Pierwszej Komunii Św.

11 maja o g.11.00 dzieci z kl. III przeżywać będą I rocznicę Komunii Świętej. O g.12.15 Podkarpacki Oddział Związku Piłsudczyków i Związek Strzelecki Strzelec wspominać będzie 73 rocznicę śmierci Marszałka Piłsudskiego. O g.13.30 w intencji Ojczyzny modlić się będzie PSL.18.05 wspominamy 88 rocznicę urodzin Sł. Bożego Jana Pawła II. Przez całą niedzielę adorować będziemy krzyż- relikwię z ostatniego Wielkiego Piątku, przy którym modlił się papież. O g.13.30 Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa. Po Mszy św. cukiernicy rzeszowscy częstować będą tzw. „Kremówką papieską”. 88 mb kremówki – 9 tys. porcji - Zapraszamy na to rodzinne spotkanie i wspomnienie umiłowanego Ojca świętego. Stypendyści Fundacji „Żywy Pomnik Jana Pawła II” proponują przyniesienie zdjęć legitymacyjnych dla ułożenia hasła TOTUS TUUS. W czasie degustacji kremówki występ Dziewczęcej Orkiestry Dętej z Zespołu Szkół Nr 1 i WDK oraz program słowno muzyczny. Stypendyści będą zbierać ofiary na kolejne stypendia.

22 maja - czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Msze św. o g.6.30, 8.00, 9.00, 12.15, 18.30 Msza św. przy Farze o g. 9.00. Procesja przejdzie ul. 3 Maja, przy naszym kościele będzie pierwszy ołtarz, Zamkową, Lisa Kuli, Cieplińskiego do kościoła OO. Bernardynów. Zakończenie około g.12.00. Przyjdźmy jak najliczniej, zapraszamy dzieci do sypania kwiatów, chłopców do dzwonienia i dzieci w strojach od I Komunii. Procesja nie odbyła się z powodu ulewnego deszczu. Piękny ołtarz przygotowany przez rzemieślników z dużą ilością chleba wzbudzał zainteresowanie wiernych, którzy zostali obdarowani tym chlebem.

29 maja – we czwartek zakończenie oktawy dni eucharystycznych. Msza św. o g.17.00, o 17.45 wyruszy procesja i przejdzie ul. 3 Maja, Zamkową, Zygmuntowską, Jagiellońską do kościoła. Po procesji poświęcenie wianków z ziół i kwiatów oraz błogosławieństwo dzieci.

1 czerwca - obchodzony jest w Polsce dzień wdzięczności. Dziękujmy Bogu i ludziom. Dla uczczenia Matek i dzieci Caritas organizuje festyn rodzinny „BĄDŹMY RAZEM”. O g.11.00 w naszym kościele Msza św. a po niej przejście na Rynek gdzie odbywać się będą występy zespołów artystycznych a dla dzieci gry, zabawy i loteria fantowa. Zgodnie z uchwałą sejmową z 2006 r. podarujmy dzisiaj dzieciom trzeźwość.

2.VI - przypada 17 rocznica wizyty Ojca świętego Jana Pawła w Rzeszowie. Wspomnienia z tamtych dni niech będą okazją do ożywienia modlitwy o łaski za przyczyną Sługi Bożego.

15.VI - do przyszłej niedzieli w kilku parafiach Rzeszowa trwać będą zapisy na 31 Rzeszowską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Więcej informacji w zakrystii i na tablicy ogłoszeń.

20.VI - W piątek zakończenie roku szkolnego. Dziękujmy za łaski otrzymane i prośmy o bezpieczne wakacje dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Msze św.: o g.8.00 dla III LO, o 9.00 dla I LO, o 10.00 dla Gimnazjum Nr 2, o 12.00 dla ZS Muzycznych Nr 1.

6 lipca - o g.9.30 Msza św. w intencji ludności polskiej pomordowanej na Wołyniu i Małopolski Wschodniej oraz w intencji pomordowanych profesorów wyższych uczelni Lwowa. O g.18.00 rozpoczęcie nowenny przed świętem Matki Bożej Szkaplerznej. Codziennie o g.18.00 modlić się będziemy o opiekę Matki Bożej i o dobre przygotowanie do koronacji Matki Bożej w naszym kościele.

16 lipca będzie nałożenie szkaplerza i przyjęcie do Bractwa Szkaplerznego. Bóg zapłać za kolejne dary i ofiary na przygotowanie koron. Koronacja planowana jest na 2010 r.

19 lipca planowana jest pielgrzymka do sanktuarium MB Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego w Czernej za Krakowem. Będzie to X ogólnopolskie spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Zapisy i informacje w zakrystii.

W dniach 15 –20 lipca w Sydney w Australii trwać będą Światowe Dni Młodzieży. Módlmy się aby młodzież przyjęła moc i dary Ducha Świętego i stała się świadkiem obecności Chrystusa pośród nas.

20.VII - o g.9.30 Msza św. o błogosławieństwo Boże dla kierowców i dla wszystkich podróżujących. Po Mszy św. błogosławieństwo pojazdów i rajd starych samochodów.

3 sierpnia - w sobotę o g.11.00 Msza św. w intencji trzeźwości narodu a po niej I Rzeszowski Marsz na Rzecz Trzeźwości. Przejście ul. 3 Maja na Rynek pod pomnik Tadeusza Kościuszki, tam zakończenie modlitwą.

4.VIII wyruszyła 31 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Przez dziesięć dni pielgrzymki w naszym kościele odbywało się modlitewne czuwanie, Różaniec, a na zakończenie Apel Jasnogórski. Na ołtarzu Matki Bożej można było składać kartki z intencjami do modlitwy różańcowej.

15 sierpnia - piątek - Uroczystość Wniebowzięcia NMP. W czasie każdej Mszy św. poświęcenie ziół, kwiatów i owoców.

12 września – u Ojców Bernardynów uroczystość nadania kościołowi tytułu Bazyliki Mniejszej. Cała uroczystość odbyła się na parkingu w strugach deszczu.26 sierpnia Uroczystość NMP Częstochowskiej.

Zmiana księży wikariuszy: Ks. Witold Wójcik został przeniesiony do Kolbuszowej. Parafia nie otrzymała nowego księdza wikariusza. Do III LO zostali skierowani; Ks. dr Michał Dzióba – dyrektor Wydz. Duszpasterstwa Rodzin i Ks. dr Michał Czeluśniak – biblista i sekretarz Ks. Biskupa Rzeszowskiego.

1 września Msze św. będą odprawione; o g.8.00 dla III LO, o 9.00 dla I LO, o 10.00 dla Gimnazjum Nr 2, o 12.00 dla ZSM Nr 1

11,12,13 września – triduum przed odpustem. Kazania głosili księża katecheci. Tematem rozważań było hasło roku; „Bądźmy uczniami Chrystusa; w służbie bliźnim, dźwigając krzyż, w szkole Maryi. 14 września - uroczysta suma odpustowa o g.11.00, adoracja Krzyża i dziękczynne Te Deum. Bóg zapłać za trwanie na adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie triduum przed odpustem. Kazania głosił ks. dr Jacenty Mastej profesor z KUL , sumę odprawił Ks. Dziekan Tadeusz Wyskiel. O godz.12.30 na ul. Lisa Kuli odsłonięcie tablicy dla upamiętnienia życia Ks. infułata Walentego Bala i dr Romana Krogulskiego pierwszego Prezydenta Rzeszowa. Obaj byli Honorowymi Obywatelami Miasta Rzeszowa i mieszkali w domu przy ul. Lisa Kuli 5. Bóg zapłać za składane ofiary. Wśród darczyńców są również maturzyści z roku 1957.

16 września o g.17.00 poświęcenie odnowionej figury św. Jana Nepomucena. Zgromadźmy się przy Moście Zamkowym od strony Urzędu Skarbowego. Św. Jan Nepomucen jest Patronem dobrego imienia i obrońcą od złej wody.

17 września – rocznica napaści sowieckiej na Polskę. Mszy św. przewodniczył Ks. Biskup E. Białogłowski, kazanie wygłosił Ks. prałat Stanisław Słowik. Po Mszy św. z udziałem Z. Strz. Strzelec i liczną rzeszą wiernych odbył się apel poległych i modlitwa przy Krzyżu Ofiar Komunizmu.

27 września – w sobotę o g. 9.00 uroczysta Msza św. z okazji 350 lecia I Liceum. Dziękujmy Dobremu Bogu za wszystkie łaski, za absolwentów, katechetów, świętych, którzy wyszli z tej szkoły, bohaterów narodowych, uczciwych i szlachetnych ludzi. Prośmy o dary Ducha Świętego aby szkoła ta była nadal „szkołą charakterów”. Mszę św. koncelebrowaną sprawował Ks. Bp Marian Rojek z Przemyśla absolwent I LO. W koncelebrze uczestniczyło 28 kapłanów.

28 września - rozpoczyna się 64 Tydzień Miłosierdzia; „ Uczeń Chrystusa sługą miłosierdzia”. Włączmy się w czyny miłosierdzia. Modlitwą ogarnijmy tych, którzy potrzebują miłosierdzia dla duszy. Dziękujmy Bogu za beatyfikację Apostoła Miłosierdzia, spowiednika św. Siostry Faustyny Ks. Michała Sopoćko.

29 września - o g.12.00 Msza św. z udziałem Żołnierzy Armii Krajowej i innych środowisk kombatanckich, młodzieży i tych, którzy uczcili 69 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Mszę św. odprawił Ks. Bp Kazimierz Górny. Kazanie wygłosił Ks. prałat Władysław Jagustyn duszpasterz Armii Krajowej.


12 października - o g.9.30 Msza św. z udziałem Rzemieślników Podkarpacia – wspólna modlitwa o beatyfikację Sł. Bożego Jana Pawła II.

Dzień Papieski. Wsłuchujmy się w świadectwa o życiu i świętości Sługi Bożego Jana Pawła II, na miarę możliwości wspierajmy finansowo Fundację Dzieło Trzeciego Tysiąclecia i pomóżmy w stypendiach dla zdolnej młodzieży.

15 października w katedrze o g.18.00 uroczysta Inauguracja Nowego Roku Akademickiego dla wszystkich Wyższych Uczelni Rzeszowa. Zapraszamy pracowników nauki i studentów. Mszy św. przewodniczył będzie ks. abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa, świadek życia Sł. Bożego Jana Pawła II.

15 października – wspomnienie św. Teresy od Jezusa. Członkowie Rodziny Szkaplerznej mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie różańcowym będzie możliwość przyjęcia szkaplerza.

24 października – wspomnienie bł. Jana Balickiego - kapłana. Módlmy się o łaski za jego wstawiennictwem i polecajmy wszystkie sprawy naszego miasta i diecezji.

26 października - ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
O g.14.30 Msza św. z udziałem artystów z koncertu Jednego Serca Jednego Ducha. Rocznica poświęcenia kościoła –to okazja aby podziękować wszystkim, którzy pamiętają o naszym kościele; modlą się w nim, dobrze o nim mówią, składają ofiary na jego utrzymanie i ciągłe remonty. Za to wszystko składamy serdeczne Bóg zapłać. Zmarłym; budowniczym, ofiarodawcom i wiernym z kapłanami i pierwszym proboszczem Ks. infułatem Walentym Balem modlitwą pragniemy wymodlić radość wieczną w Domu Ojca.


1.XI - Uroczystość Wszystkich Świętych. Przed południem Msze św. jak w niedzielę do g.12.15, o g.18.00 nabożeństwo za zmarłych i Msza św. o g.18.30. Na cmentarzach rzeszowskich o g.14.00 Msze św. i procesje z modlitwami za zmarłych.
W niedzielę – 2.XI- Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny.

11 listopada 90–ta Rocznica Odzyskania Niepodległości. Dodatkowa Msza św. o g.9.30 i 12.00. Centralne uroczystości religijno-patriotyczne we Farze o g.11.00. Zapraszamy na modlitwę w intencji Ojczyzny, prosimy o udekorowanie mieszkań flagami narodowymi.

16 listopada - dla wspomnienia 90 rocznicy obrony Lwowa o g.9.30 Msza św. z udziałem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich oraz młodzieży z Gimnazjum Nr 2. Trzy szkoły im. Orląt Lwowskich wystawiły poczty sztandarowe. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ks. Bp E. Białogłowski, kazanie wygłosił Ks. proboszcz Wł. Jagustyn duszpasterz TML i KPW.

22 listopada - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
W katedrze swoją uroczystość świętowali członkowie Akcji Katolickiej. Ksiądz Biskup wręczał nominacje Przewodniczącym Parafialnych Oddziałów AK. Alicja Tryczyńska została wybrana na kolejną kadencję i otrzymała nominację z rąk Księdza Biskupa.

30 listopada - rozpoczynamy okres Adwentu – czas „pobożnego i radosnego” oczekiwania na przyjście Chrystusa. Pamiętajmy o trzeźwości i o poszanowaniu niedzieli – nie dajmy się skusić przedświątecznym promocjom i nie chodźmy w niedzielę na zakupy. Nowy rok liturgiczny objęty jest programem duszpasterskim pod hasłem; ”Otoczmy troską życie.” W Diecezji będzie to Rok Rodziny. -Od poniedziałku w okresie Adwentu o g.17.30 Roraty. Msza św. o NM, a o g.18.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.                Parafia pod wezwaniem Świętego Krzyża w Rzeszowie
Copyright©.Jacq.2008                                             ul. 3 Maja 20, Rzeszów, e-mail: wjagustyn